O portalu

Witajcie na portalu internetowym promującym walory Doliny Pilicy.

W kolejnych zakładkach znajdziecie bajki w wersji do słuchania, bajki do czytania oraz dział poświęcony dyskusji na tematy bardziej i mniej ważne – dotyczące naszego pięknego regionu.

Utwory, które tutaj znajdziecie, powstały specjalnie po to, by zachęcić turystów do odwiedzania naszej krainy, a zawarte w nich morały i prawdy życiowe mają podpowiadać słuchaczom i czytelnikom, jak żyć, by samemu pozostać szczęśliwym i pozwolić na szczęście innym.

Życzymy przyjemnych wrażeń, 

Redakcja


 
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 – LEADER
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi